Arbetsdag 3 oktober

I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna

Styrelsen i Korgils Väg- och Tomtägarförening


Arbetsdag oktober 2020

OBS: Nu med uppdaterad PDF. Avstängning av östra delen av Korgils sommarvattensystem vecka 39

Titta i PDFen nedan ang vilka vägar/fastigheter som berörs.

Styrelsen Korgil Tomtägarförening


Sommarvatten avstängning

Båtupptagning Västra Hamnen 12 september 2020

På grund av rådande omständigheter är det bestämt att om båtägarna ser till att få upp båten på trailern som vi kör fram till rampen så ser vi till att flytta den till vinteruppställnings plats.

Hamnkaptenerna Västra Hamnen
Juhani & MatsArbetsuppgifter

Vårens alla arbetsdagar blev som bekant inställda. Höstens arbetsdag är också i farozonen.

Men om det är några medlemmar som vill göra en insats för området på Korgil så finns det flera saker man kan göra. Nedan finner ni en lista på tänkbara arbetsuppgifter.

Grönområden och vägarna
Den som har frågor kring grönområdena kan vända sig till någon i styrelsen 
 • Prio 1:
 • Rensa sly i våra diken. Det gäller särskilt kring Västermyren, längs med Ålstigen och Korgilvägen ner till fotbollsplanen.

 • Prio 2:
 • Rishögen som täcker branddammen vid Mörtvägen behöver flyttas närmare vägen så att vi kan ta hand om den med flismaskin, se nedan.

  Slyet längs våra stigar behöver tas bort. Det rör
  - stigen från Laxvägen till bron,
  - stigen söder om Östra hamnen, samt
  - stigen mellan Spiggvägens vändplan och slutet på Korgilvägen (vid vägbommen).
  Bortförsel av ris och sly till Östra hamnplanen. Riset är tänkt att flisas i höst. För att underlätta det arbetet behöver ris som ligger närmast vägkanterna, samlas ihop och köras till Östra hamnplanen. Låt eventuella stockar ligga kvar, flistuggen tar inte grenar tjockare än 10 cm i diameter. Lägg riset där Valborgsmässobrasan brukar ligga. Fliset kommer sen att användas för att förbättra våra stigar.
  OBS – inget ris från den egna tomten får läggas där.

  Hamnarna
  OBS Innan arbete påbörjas i hamnarna kontakta hamnkaptenerna för att stämma av vad som behöver göras.

  Östra Hamnen
  - Vassen mellan bron och fram mot utfarten i höjd med Håkan Ericssons tomt är otrevlig att forcera. Den kan tas med ”Korgilbåten” och en lie. Vassen kan läggas upp längs sidorna.

  Västra Hamnen
 • Prio 1:
 • Målning av hängbrons fästen.

  - Lyfta bod C som sjunkit i bakkant.
  - Grusning av gångstig till gästbryggan.
  - Behandling av fikabordet på hamnplan.
  - Slyröjning av hamnområdet.

  Reparation av bänkar på bryggor och strand 

  Styrelsen i juli/Per

  Inställt firande av midsommar

  Coronapandemin fortsätter att grusa traditionerna på Korgil. Styrelsen har nu nödgats besluta att även ställa in föreningens traditionella midsommarfirande.

  Flaggan hissas på midsommarafton och midsommardagen.

  Styrelsen

  Vattenavstängning

  Sommar- och vintervattnet kommer att stängas av mellan kl 10 och ca 12 på torsdag 11 juni pga fyllning av sommartank.

  Bengt Allard

  Vattenanalys sommarvatten

  Provtagning 28 maj 2020
  Mikrobiologisk analys: tjänligt
  Kemisk analys: tjänligt med anmärkning (följande var anmärkningsvärt färg, järn och turbiditet)

  Vattengruppen/Lars Kristian

  Årsmöte Korgilföreningarna

  Medlemmarna kallas till årsmöte söndagen den 21 juni 2020 på ängen vid föreningsstugan. Observera att mötet kommer att hållas utomhus med lämpligt avstånd mellan deltagarna oavsett vädret. Vid risk för regn rekommenderar styrelsen ordentliga regnkläder.
  Årsmöteshandlingar och kallelser ligger nu i medlemmarnas brevlådor.

  Se dagordningarna nedan i pdf format.

  Välkommen!
  Styrelsen / Per


  Agenda tomt


  Agenda väg

  Fiberkabel

  Ip-Only har nu avslutat sitt arbete på våra vägar. Slutbesiktning av deras arbete kommer att ske efter ca 1 månad.

  Vi har inte erhållit någon tidsplan för dragning av kabel till fastigheterna. Ip-Only har lovat att återkomma med information.

  Styrelsen
  maj 2020

  Sjösättning den 3 maj

  Den som skall sjösätta sin båt den 3 maj måste själv se till att båten kommer upp på trailern som körs fram.

  Vi förflyttar trailern (ink båt) till rampen för sjösättning. Johani och Mats kan även tänka sig att hämta dom 2 båtar i östra hamnen för sjösättning om så önskas.

  hamnkapten i västra hamnen
  Johani Illoniemi
  april 2020

  OBS - Arbetsdag 25 april samt firande av valborg

  Styrelsen har beslutat att även ställa in arbetsdagen den 25 april.
  Corona-pandemin, COVID-19, riskerar att nå sin peak under slutet av april så vi vill inte riskera våra ofta lite äldre medlemmars hälsa.

  Av samma skäl kommer vi att även ställa in det traditionella firande av valborg i östra hamnen.

  Styrelsen / Per
  april 2020

  Sommarvattnet påsläppt

  Bra att veta: Sedan 4 april så flödar sommarvattnet åter i Korgils alla slangar.

  / Göran W, 5/4 2020

  Inställd arbetsdag 4/4

  Nästa arbetsdag den 4/4 är som tidigare meddelats inställd. Men om några arbetshungriga medlemmar är ute nästa helg eller under påsken och vill göra en insats så finns dessa saker att göra.

  1. Kvarvarande sly från höstens arbetsdagar
  1a. stigen från Laxvägen till bron. Samla ihop så att det går lätt att forsla bort.
  1b. stigen söder om öster hamnen
  1c. korsningen Korgilvägen Braxen efter granen som föll. Dra samman och minska storleken så att det blir hanterbart.
  1d. frakta hopsamlat sly till majbrasan.

  2. Hämta flis från östra hamnen och lägga ut den
  2a. på stigen vid Laxvägen slut speciellt den sanka delen närmst bron.
  2b. på stigen från Spiggvägen till sjöbodarna i västra hamnen.

  Styrelsen i april/Per

  OBS - Arbetsdag 4 april

  Styrelsen har efter viss vånda kommit fram till att vi skall ställa in arbetsdagen den 4 april. Vi tycker att med tanke på Corona pandemin så skall vi inte riskera våra ofta lite äldre medlemmars hälsa.

  Vi kommer att göra en ny bedömning hur vi skall hantera nästa arbetsdag den 25 april längre fram i vår.

  Styrelsen/Per
  mars 2020

  Information från styrelsen

  Styrelsen i tomtägarföreningen har nu ingått ett markupplåtelseavtal med IP-Only som ger dem rätt att dra ett fibernät över föreningens mark.

  På samma sätt har vägföreningen ingått ett avtal med IP-Only om att tillåta dem att lägga och bibehålla ledning i enskild väg.

  Detta innebär förhoppningsvis att IP-Only nu verkligen kommer att dra fiber fram till fastigheterna i Korgil. Enligt den plan som nu gäller kommer det att ske under våren/försommaren 2020.

  Styrelsen/ Per
  November 2019

  Sommarvattnet stängs av den 1 november

  När sommarvattnet stängs av för vintern öppnar vattengruppen vattenkranen som finns vid tomtgränsen till varje tomt. Den kranen ska vara öppen under vintern så att ingen ledning fryser.

  Styrelsen/ Per
  Oktober 2019

  Arbetsdag den 5/10 2019

  ca 60 personer deltog trots hot om regn. Plogpinnar sattes ut, gropar fylldes, sly röjdes, och grönområdet städades efter stormen. Grenar och sly eldades och tuggades till flis.

  Tack alla som var med!

  Styrelsen/ Per
  Oktober 2019

  Årsmöte 23 juni 2019 protokoll

  45 fastigheter var representerade på mötet av ca 55 personer. Det är cirka hälften av medlemsfastigheterna. Önskvärt är att fler deltar i mötet för att både ge och få information. Kom ihåg att det bland annat är på årsmötet du kan ställa frågor, ge synpunkter, framföra önskemål och idéer, och inte minst påverka beslut.

  Protokollen från årsmötet 2019 finns under fliken ”För medlemmar/Bra att veta.

  Hälsningar Inger Olsson
  Sekreterare på årsmötet!


  Midsommarfirande i Korgil

  Firandet går av stapeln som vanligt på fotbollsplan/vid föreningsstugan. Stången reses kl 14.00.

  Vi ses där!

  Vattenanalys sommarvatten

  Provtagning 3 juni 2019
  Mikrobiologisk analys: tjänligt
  Kemisk analys: tjänligt med anmärkning (följande var anmärkningsvärt färg, järn och mangan)

  Vattengruppen/Lars Kristian

  Helikopterflygning i Korgil

  Lördagen den 13 juli kl 13.30 får vi återigen möjlighet att göra en flygtur med helikopter.
  För närmare info, pris m.m. se PDF-filen.

  Juni 2019


  Årsmöte Korgilföreningarna

  Medlemmarna kallas till årsmöte söndagen den 23 juni kl 10.00 vid föreningsstugan.

  Se dagordningarna nedan i pdf format.
  Dessa kommer även att läggas i medlemmarnas brevlåda tillsammans med övriga handlingar.

  Välkommen!
  Styrelsen / Per


  Information från styrelsen

  Arbetsdag Nästa arbetsdag är lördag 27/4 kl 9.00.
  Affisch med aktiviteter kommer att sättas upp under påsken och läggas ut på hemsidan.

  Sommarvattnet Sommarvattnet kommer förhoppningsvis att sättas på under påskhelgen.

  Bredband På Tomtägarföreningens sammanträde 6/4 träffade styrelsen Norrtälje Kommuns bredbandssamordnare, Rasmus Lundholm.

  Vi diskuterade de avtal många av våra medlemmar har slutit med IP-Only och huruvida de kommer att fullfölja sitt åtagande att dra fiber till våra fastigheter.

  Rasmus informerade att kommunen kommer att ha ett möte med IP Only och Norrtälje Energi i maj. Förhoppningen då är att IP Only kommer att överlåta sina avtal till Norrtälje Energi som är intresserade att bygga ut fibernätet i Herräng och dess omgivning.

  Styrelsen rekommenderar medlemmarna att avvakta detta möte och inte försöka säga upp sina avtal med IP Only innan dess. Man skall inte heller tillåta IP Only att installera någon form av utrustning i våra fastigheter eftersom det kan försvåra möjligheten att senare säga upp avtalet med dem.

  Stormen Alfrida Styrelsen har slutit avtal med Naturskog AB att ta hand om de träd som föll eller började luta under stormen. De har redan tagit omhand de flesta träd som har fallit. Senare kommer de också att ta hand om träd som lutar och köra ut virket från grönområdet.

  Föreningen har tyvärr inte råd att också köra ut riset. Eventuellt så kommer vi att göra det efter sommaren om föreningens ekonomi då har förbättrats.

  Styrelsen / Per
  April 2019

  Stormen Alfrida

  Stormen Alfrida drabbade oss i Korgil hårt med många träd som antingen har fallit eller som lutar betänkligt både på grönområdet och på de enskilda tomterna.

  Vi vill passa på att varna alla för att gå under dessa träd eller rotvältor. De kan plötsligt falla och rotvältorna kan slå igen med stor kraft. Om man tänker röja undan nedfallna träd så skall man göra detta med stor försiktighet. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning.

  Styrelsen har beslutat att arbetet på grönområdet ska utföras av ett företag som kan göra detta på ett professionellt sätt och i tid enligt skogsvårdslagen, senast ut ur skogen 1/7.

  Styrelsens grönområdesansvarige har varit i kontakt med flera entreprenörer. De flesta av dessa är dock redan tingade och trycket från markägare är mycket stort.

  Vi hoppas dock att vi snart skall lyckas sluta avtal med en entreprenör som kan ta hand om virket.

  Styrelsen kommer initialt inte att låta transportera bort grenar och spill från avverkningen pga kostnaden. Vi kommer eventuellt att göra det vid ett senare tillfälle. Var försiktig med grenar från era tomter och från grönområdet det kommer inte att finnas någon plats på föreningens mark att lagra eller elda detta.

  Styrelsen / Per
  Mars 2019

  Medlemsbrev

  Här kommer ett medlemsbrev i PDF-format.
  Detta kommer även att skickas i pappersformat.

  Göran Wertwein
  Januari 2019

  En mycket sorglig nyhet

  Pär Carlsson, vår hamnkapten i Västra hamnen, har lämnat jordelivet. Pär tog sitt sista andetag onsdagen den 24 oktober.

  Efter att i flera år tappert ha kämpat mot sin sjukdom, amyloidos, somnade Pär till sist in med familj och nära vänner vid sin sida. Pär blev bara 54 år.

  Det är tomt efter Pär, inte bara i familj och vänkrets, utan också i Korgil. Pär var en fantastisk kille; humoristisk, vänlig, viljestark (i positiv bemärkelse), ambitiös, med stor kämpaglöd och livslust.

  Under Pärs år som hamnkapten genomfördes muddring av båda hamnarna, ny gästbrygga, ny bro ut till Utroddarklippan/grilludden och sedvanligt underhåll av bryggor, broar och byggnader i hamnen. Pär stod i huvudsak för planeringen i stora drag och genomförandet skedde tillsammans med vice hamnkapten i Västra hamnen och Östra hamnens hamnkaptener.

  Vi i Korgil som var ”kollegor” med Pär känner stor tacksamhet och glädje över att ha fått ha Pär i vår krets.

  Vi känner starkt med Pärs familj och önskar att de trots sorgens svåra stunder ska kunna känna tacksamhet över att ha fått ha Pär som pappa, son, bror och svåger.

  Korgilföreningarnas styrelse
  November 2018


  Sommarvattent stängs av den 27 oktober

  När sommarvattnet stängs av för vintern öppnar vattengruppen vattenkranen som finns vid tomtgränsen till varje tomt. Den kranen ska vara öppen under vintern så att ingen ledning fryser.

  Styrelsen
  Oktober 2018

  Arbetsdag den 6/10 2018

  ca 50 personer deltog. Plogpinnar sattes ut, gropar fylldes, sly röjdes, hamnar städades, m.m.
  Tack alla som var med!

  Styrelsen
  Oktober 2018

  Årsmöte 24 juni 2018 protokoll

  Protokollen hittar du under fliken ”För medlemmar/Bra att veta”

  Kom ihåg att det bland annat är på årsmötet du som medlem kan ställa frågor, ge synpunkter, framföra önskemål och idéer, och inte minst påverka beslut.

  Styrelsen / Per
  Augusti 2018

  Viktigt! Medlemsregister ­- meddela snarast ändringar

  För att hålla vårt register aktuellt är det viktigt att du meddelar styrelsen förändringar när det gäller uppgifter som rör kontaktperson för din fastighet. Meddela också om du har för avsikt att sälja din fastighet. När du sålt är det viktigt att vi får uppgift om/från den nya ägaren.

  Meddela också styrelsen om du vill ha med dina uppgifter i Medlemsmatriklen, som trycks upp och distribueras till medlemmarna en gång per år, vanligtvis i början av juni.

  Enklast är att du mejlar eller skickar sms till sekreterare eller ordförande om/när någon uppgift ändras. Eller lägg en lapp i Korgilföreningarnas röda brevlåda vid Korgilvägen/Laxvägen.

  Nästa gång en förteckning distribueras blir i början av juni 2019. Slutgiltiga ändringar görs i mitten av maj 2019.

  LÄS MER OM DETTA OCH OM GDPR under fliken ”För medlemmar/Bra att veta”.

  Styrelsen / Inger
  Februari 2018

  Farthinder på Korgilvägen och Idvägen

  I år har vi kompletterat med ett hinder utanför huset i kurvan i början av Korgilvägen, då det tidigare somrar dammat så mycket att de som bor vid vägen inte har kunnat sitta ute och exempelvis fika/äta.

  På Idvägen har vi också kompletterat med två hinder av annan typ för att se hur det fungerar.

  Hoppas att farthindren ska vara till nytta och hjälpa fartblinda att lätta på gasen och respektera ”hastighetsbegränsningen”. Du som vet med dig att du är en ”fartsyndare” tänk efter hur det skulle vara om din tomt blev översköljd av vägdamm. Visa lite hänsyn till dem som bor invid vägen. Självklart är inte undvikandet av vägdamm det viktigaste utan säkerhet och hänsyn till gående och andra trafikanter är minst lika viktiga.

  Med risk för att bli tjatig: håll rekommenderad hastighet 30 km - eller lägre - på våra vägar. Be era gäster/besökare att göra detsamma.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Mata inte vildsvin, m.fl. vilda djur i Korgil

  Omtanke om vilda djur är trevligt men trots allt mår nog vilda djur bäst av att sköta sig själva. Vi ber er å det bestämdaste att inte lägga ut mat till grävlingar, rävar, kråkor, m.m. ens på egen tomt. Det lockar vildsvin till området. Vildsvinen har ”härjat” och förstört mark på tomter och inom grönområdet.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Grannsamverkan och Båtsamverkan

  2016 startades ett samarbete med Polisen och Sjöpolisen. Därmed inleddes också ett informationsutbyte med kontaktpersoner i andra hamnar, båtklubbar och marinor.

  I början av 2018 stals en båtmotor på båt som låg upplagd på tomt. Ett försök till inbrott har också rapporterats. Det är vad som hittills kommit till styrelsens kännedom.

  Vi uppmanar er alla att hålla ögon och öron öppna. Om du ser fordon eller personer som inte ser ut att höra hemma i området tipsa våra hamnkaptener eller någon i styrelsen om plats och tidpunkt. När det gäller fordon, om du har sett och kunnat observera, förutom tid och plats notera även registreringsnummer.

  Styrelsen har också undersökt en informationskanal, Coyards, men har kommit fram till att i förekommande fall istället använda oss av fb-gruppen ”Korgils anslagstavla” där medlemmar informerar varandra i diverse ändamål. Gå med i den gruppen!

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Studentfest? Födelsedagsfest? Annat festligt tillfälle? Partytält finns att hyra till en låg kostnad

  Du som är medlem i Korgils tomtägarförening har möjlighet att vid behov hyra ett partytält 3x6 m med sidoväggar (ett av de tält vi hade på 50-årsjubileet).

  Kostnad 200 kr per tillfälle.
  Om du är intresserad kontakta Bengt Allard.

  Styrelsen / Inger
  Februari 2018

  Facebookgrupp ”Korgils anslagstavla”

  Läs mer under fliken ”För medlemmar/Bra att veta”.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Korgils båtklubb

  Läs mer under fliken ”För medlemmar/Bra att veta”. För utbyte av information mellan medlemmar i båtklubben finns det också en facebooksida.

  Bli medlem i Korgil båtklubb för endast 100 kr/år. Möjlighet till rabatterad båtförsäkring, en båttidning, möjlighet att utbyta information - även med andra båtklubbar - och inte minst trevlig samvaro på exempelvis grillfest i juli. Och kanske någon gemensam båtutflykt.

  Vill du vara medlem i båtklubben kontakta någon av båtklubbens funktionärer, ordförande Björn Magnusson eller kassör Susanne Söderman. Du kan också anmäla dig i samband med Båtklubbens årsmöte som sker direkt efter Tomtägarföreningens årsmöte.

  Styrelsen / Inger
  Februari 2018