Vattenanalys Korgil vattensystem

Provtagning 13 juni 2022
Mikrobiologisk analys: tjänligt
Kemisk analys metaller: tjänligt

Med vänliga hälsningar
Vattengruppen/Lars Kristian


Midsommar 24 juni, 2022

Midsommarfirande med dans, lotteri, lekar och fiskdamm.

Ungefärliga tidpunkter:
fr kl 14.00 blommor till stången, 14.10 stångresning, 14.20-14.45 dans, 14.45 lekar, 15.00 kolavrål, 15.15 fiskdamm och fr 15.30 lotterivinster.

Ta med fika och gärna jämna pengar till lotterierna, men swish finns.

Midsommar


Årsmöte 26 juni, 2022

Medlemmar - glöm inte årsmötet på söndag den 26 juni kl 10.00 på ängen vid föreningsstugan. Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Korgil Sommarvattensystem

Onsdag 22 juni
De sista ventilerna i västra systemet kommer att bytas. Vattnet kommer stängas av för Laxvägen 12 och 14. Pga grävarbeten kan det vara begränsad framkomlighet på nedre delen av Laxvägen.

Sommarvattnet på övre delen av Ålstigen , söder om diket vid Västermyren, kommer vara avstängt för ventilbyte Ålstigen 10

Torsdag 23 juni
Sommarvattnet kommer vara avstängt ca 2 timmar någon gång under dagen medan den såkallade sommartankan fylls och vi går över till sommardrift av pumpsystemet. Detta görs för att höja kapaciteten i systemet när det är många på plats i Korgil under semestertider.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Ventilbyte Korgil sommarvattensystem

Östra och västra sommarvattensystemet kommer vara avstängt, onsdag 15/6, för byte av ventiler och att åtgärda en läcka. Vintervattnet berörs inte. Vatten finns i tappkranen i korsningen Laxvägen/Korgilvägen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Uppdaterad information: Byta av ventiler Korgils sommarvattensystem vecka 22

Pga försenade materielleveranser startar arbetet först på onsdag 1 juni. Under onsdagen är vattnet avstängt på följande vägar:
 • Braxens väg
 • Ålstigen (med undantag av nr 1,3 och 5)
 • Mörtvägen

  Om allt går enligt plan kommer både östra och västra systemet vara avstängt under torsdag 2 juni medan västra systemet (med undantag av Braxens väg) kommer vara avstängt under fredag 3 juni.

  Sen fortsätter arbetet under vecka 23 med resterande delar av västra systemet dvs Laxvägen, Sillvägen och Korgilvägen.
  Ändringar kan ske

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


 • Ingen arbetsdag lördagen den 28 maj 2022

  Styrelsen har tidigare flaggat för en extra arbetsdag den 28 maj. Vi har nu beslutat att inte anordna en sådan.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Avstängning Korgil sommarvattensystem vecka 22 pga ventilbyten

  Från och med måndag 30 maj kommer ventilbyten utföras inom delar av Korgils sommarvattensystem.

  Dag 1 kommer hela sommarvattensystemet vara avstängt.

  Dag 2 kommer västra sommarvattensystemet dvs Korgilvägen, Ålstigen, Mörtvärgen, Sillvägen och Spiggväggen vara avstängt.

  Braxens väg kommer få vatten via östra systemet.

  Dag 3 – 5 kommer merparten av västra systemet vara avstängt. Möjligtvis kan Ålstigen (med undantag av 1, 3 och 5) samt Mörtvägen få vatten via östra systemet.

  Blir arbetet inte klart vecka 22 görs uppehåll under helgen 4–6 juni för att sedan fortsätta vecka 23.
  Tidplanen kan även förändras beroende på tillgång till material.
  Information ges löpande på Korgil.se och i Facebookgruppen Korgils anslagstavla.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen/Lars Kristian


  OBS! Valborgsbrasa inställd

  Brasan tänds INTE då det är eldningsförbud i Norrtälje kommun!

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Sommarvattnet påsläppt

  Bra att veta: sommarvattnet flödar åter i Korgils alla slangar.
  Korgils vattensystem är dimensionerat för hushållsvatten men inte för bevattningsanläggningar. Det är inte tillåtet att koppla fasta bevattningssystem (vattenspridare, läckande slangar etc) till sommarvattnet.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Välkommen till arbetsdag
  Lördagen den 23 april 2022

  I bifogad PDF finns de sysslor som behöver göras beskrivna

  Styrelsen i Korgils Väg- och Tomtägarförening


  Arbetsinfo


  OBS! INSTÄLLD ARBETSDAG
  9 april 2022

  Inställd på grund av otjänligt väder

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen


  Årets första medlemsbrev - 2022

  Finns i bifogad PDF


  Medlemsbrev